W piątek 30 września wszyscy uczniowie klas I naszej szkoły wzięli udział w zajęciach terenowych po Parku Śląskim oraz wysłuchali dwóch wykładów w Planetarium. Głównym celem zajęć terenowych było poznanie historii Parku, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą i innymi źródłami informacji. Zajęcia te obejmowały pracę w grupach na 4 następujących […]Continue Reading