Rok: 2019

  • Dni Otwarte

    Kilka razy w roku organizowane są Dni Otwarte szkoły umożliwiające Gimnazjalistom, a tym roku również uczniom klas ósmych Szkół Podstawowych, oraz ich Rodzicom i Opiekunom bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną...