Badania lekarskie

Kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydawać będzie skierowanie na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.