BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

Strona główna BIP

Informacje o szkole

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: ponadgimnazjalna – zespół szkół

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Katowice.

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Technikum nr 18

Zawody, w których szkoła kształci:
– technik procesów drukowania
– technik procesów introligatorskich
– technik informatyk
– technik mechatronik
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 15

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– drukarz
– introligator

Technikum Uzupełniające nr 10 dla Dorosłych

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– technik poligraf

Szkoła Policealna nr 2

Zawody, w których szkoła może kształcić:
– technik optyk

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Katarzyna Matyka

Wicedyrektor: mgr inż. Anita Kostkiewicz
Kierownik Warsztatów: mgr Jolanta Kowalczyk
Zastępca Kierownika Warsztatów: mgr Izabella Jarzmik

Adres

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej

ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 202-84-63, (32) 202-83-14
Faks: (32) 201-48-81

E-mail: dyrekcja@zspm.pl

Strona internetowa: http://www.zspm.pl

NIP: 954-10-02-191
REGON: 000695491

Dane redakcji strony BIP ZSPM

Redaktor: Katarzyna Matyka, Joanna Dziura, Anna Jarecka, Maria Matejczyk, Katarzyna Ratajczak, Adam Turzyniecki
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
Adres: ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice
Telefon: (32) 202-84-63
Faks: (32) 201-48-81

E-mail: poligrafic@wp.pl

Wytworzenie informacji 28.08.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.08.2018: A. Turzyniecki

Przedmiot działania, kompetencje

Zespół Szkół działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania Zespołu Szkół jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
  • przeprowadzenie egzaminów zawodowych
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Zespołem Szkół kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice.
Koszt utrzymania Zespołu Szkół oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet Miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie Zespołu Szkół stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter Zespołu Szkół: publiczny
Typ Zespołu Szkół: ponadgimnazjalny
Organ prowadzący Zespół Szkół: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący Zespół Szkół: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dyrektor: mgr Katarzyna Matyka
Wicedyrektor: mgr inż. Anita Kostkiewicz
Kierownik Warsztatów: mgr Jolanta Kowalczyk
Zastępca Kierownika Warsztatów: mgr Izabella Jarzmik
Pedagog Szkolny: mgr Ewa Gwóźdź
Sekretariat Zespołu Szkół: Maria Matejczyk, Ewa Misiowiec
Sekretariat Warsztatów Szkolnych: Katarzyna Ratajczak

Wytworzenie informacji 28.08.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.09.2018: A. Turzyniecki

Struktura organizacyjna

Organami Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach są:
1. Dyrektor szkoły;
2. Rada Pedagogiczna;
3. Rada Rodziców;
4. Samorząd Uczniowski.
Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.
Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki