Kilka razy w roku organizowane są Dni Otwarte szkoły umożliwiające Gimnazjalistom oraz ich Rodzicom i Opiekunom bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Ostatnie Dni Otwarte odbyły się w dniach 13-14 kwietnia bieżącego roku. Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły.

Szkoła systematycznie bierze również udział w targach zawodowych oraz imprezach ułatwiających uczniom gimnazjów podjęcie decyzji o wyborze dalszego sposobu kształcenia.

Relacja z Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych – grudzień 2017…

Relacja z Targów Edukacyjnych 2016…