Szkoła systematycznie bierze udział w targach zawodowych oraz imprezach ułatwiających uczniom gimnazjów podjęcie decyzji o wyborze dalszego sposobu kształcenia.

Relacja z Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych – grudzień 2017…

Relacja z Targów Edukacyjnych 2016…

Kilka razy w roku organizowane są także Dni Otwarte szkoły umożliwiające Gimnazjalistom oraz ich Rodzicom i Opiekunom bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.