Dokumenty do pobrania

RODO – Obowiązek informacyjny

Pobierz Obowiązek informacyjny RODO

Statuty

Pobierz Statut Technikum Nr 18
Pobierz Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 15

Wyprawka szkolna 2016/2017

Pobierz Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w ramach programu Wyprawka Szkolna

Wyprawka szkolna 2017/2018

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. Wnioski do odbioru w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 7 września 2017 r u pedagoga szkolnego.

Pobierz Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w ramach programu Wyprawka Szkolna

Stypendia 2016/2017

Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Stypendia 2017/2018

Rodzice uczniów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto, mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski do odbioru w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Nieprzekraczalny termin składania wniosków w szkole: 15.09.2017 u pedagoga szkolnego.

Pobierz Stypendia – rodzaje
Pobierz Załącznik nr 1 do do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 6A do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
Pobierz Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Ubezpieczenie 2018/2019

Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej.

Pobierz Ubezpieczenie NNW
Pobierz Warunki ubezpieczenia NNW
Pobierz Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Pobierz Klauzulę Informacyjną
Pobierz Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

Podanie do szkoły dla Dorosłych

Pobierz Podanie do Szkoły Dla Dorosłych

Duplikaty

Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa