Przedmioty rozszerzone

Informacja dla uczniów klas ósmych kandydujących do naszej szkoły.

Po zakwalifikowaniu się do naszej szkoły prosimy o zadeklarowanie chęci nauki na poziomie rozszerzonym jednego z niżej wymienionych przedmiotów:

  1. matematyka
  2. język angielski
  3. fizyka
  4. geografia
  5. chemia