Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji

do klas pierwszych Technikum Nr 18 i Szkoły Branżowej Nr 15

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach


Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.


Szkoła proponuje kształcenie w następujących kierunkach:


Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019: Przejdź do Postanowienia