Wymiana młodzieży Erasmus +

W dniach od 13 – 20. 10. br. dziewięciu uczniów naszej szkoły, wyłonionych na drodze eliminacji, oraz dwóch opiekunów (Małgorzata Drapsa, Sanna Sanocka) uczestniczyło w wymianie młodzieżowej pod egidą programu Erasmus + w Ceskiej Lipie, Czechy.

Oprócz polskiej grupy, była również młodzież z Włoch, Hiszpanii, Litwy oraz oczywiście grupa czeska.

Główną tematyką wymiany była promocja rówieśniczego wolontariatu dla młodzieży z edukacyjnymi trudnościami, tolerancji wobec „innych” i szacunku dla ludzkich praw, ale również podnoszenie świadomości obywatelskiej i międzykulturowej , poprawianie umiejętności językowych oraz podnoszenie świadomości doskonalenia perspektyw zawodowych.

Udział w wymianie miał zarówno uwrażliwić młodych ludzi na problemy tak zwanych „ innych” jak również pokazać im, że mimo różnic można zbudować wspólnotę Europejczyków.

Program wymiany był niesamowicie ciekawy i bardzo napięty – obfitował w różne formy zajęć, między innymi: warsztaty, wykłady, zadania terenowe, wizyta w lokalnym technikum, wyjście na basen, do kina ale również wycieczki: zwiedzanie Pragi oraz Liberec z jego centrum naukowym – IQ landia i odwiedziny w fabryce szkła.

Oto kilka zdjęć, które chyba w najlepszy sposób odpowiadają na pytanie – dlaczego warto starać się wyjechać na tego typu projekty!

Opracowała: p. Anna Sanocka


Previous Article
Next Article