Zajęcia w ogródku meteorologicznym

W połowie marca uczniowie klas II w ramach lekcji z geografii rozszerzonej wzięli udział w zajęciach terenowych. Zajęcia prowadzone były w ogródku meteorologicznym w Katowicach Muchowcu. Podczas zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z przyrządami pomiarowymi. Zajęcia umożliwiły także poznanie zasad pracy automatycznej stacji pomiarowej i sposobu tworzenia map synoptycznych.

Opracowanie: Beata Hibszer

Previous Article
Next Article