Praktyki zawodowe dla techników-informatyków Plymouth- REKRUTACJA

Rekrutacja będzie odbywać się w trzech etapach:

 • Do dnia 18.10. osobiście należnie złożyć CV i list motywacyjny
  u nauczyciela j. angielskiego – p. Such Rachwalskiej.
  Praca powinna być wydrukowana i estetyczna.
 • Dnia 22.10. (4 godzina lekcyjna) odbędzie się test językowy
  (język angielski – wiedza ogólna) oraz  test informatyczny.           
 • Dnia 29.10. odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (w języku
  polskim i angielskim) w obecności komisji;
  a) autoprezentacja w języku polskim i angielskim (max. 5 min),
  b) scenka rodzajowa (typu matura ustna, max. 5 min).
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 9.11.  
  Przygotowana będzie również lista rezerwowa.
  Koordynatorzy: J. Such-Rachwalska, I. Toborowicz

Previous Article
Next Article