Zebrania z Rodzicami

Rodziców uczniów klas II, III, IV zapraszamy na spotkania organizacyjne z wychowawcami, które odbędą się o godz. 17.30  według następującego porządku:

Radę Rodziców ZSPM zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 10 września 2020 r. o godz. 18:00 w Sali nr 14

WAŻNE:

Z uwagi na zachowanie procedur reżimu sanitarnego, bardzo proszę o przyjście na spotkanie tylko jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz o zabranie ze sobą maski ochronnej i długopisu.

Klasa

Data

Sala

2a tpd/tpi/tgpc

7 września 2020 r.

1

2b tgpc

7 września 2020 r.

7

2c ti

7 września 2020 r.

10

2d ti/tm

7 września 2020 r.

6

2e g tgpc

7 września 2020 r.

9

2 f g ti/tm

7 września 2020 r.

4

2g g ti

7 września 2020 r.

14

3a tpd/tgpc

8 września 2020 r.

9

3c ti

8 września 2020 r.

7

3d ti/tm

3 września 2020 r.

14

4a tpd/tgpc

15 września 2020 r.

14

4b tgpc

8 września 2020 r.

4

4c ti

8 września 2020 r.

6

4d ti/tm

8 września 2020 r.

1

Previous Article
Next Article