spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień

W ramach promocji ochotniczych form służby wojskowej 16 maja klasy III miały przyjemność uczestniczyć
w prelekcji  na temat „Spełniania obowiązku wynikającego z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz przedstawienie różnych form służby wojskowej jako ciekawy zawód”. Spotkania z młodzieżą przeprowadził por. Paweł Mikołajec z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach.
Spotkania odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Previous Article
Next Article