GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY

Nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty                                 GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY

W ramach projektu planowane są przedsięwzięcia:

  1. Organizacja w szkole pokazu dla uczniów filmu „Nie zabierajcie mamy”.
  2. Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji historii poświęconych stanowi.
  3. Przygotowanie szkolnego kącika patriotyczno- historycznego: 40 LAT PO STANIE WOJENNYM.
  4. Udział uczniów w konkursie literackim.
  5. Zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN.
  6. Udział reprezentacji szkoły w spotkaniu międzypokoleniowym.
Previous Article
Next Article