Historia Sługi Bożego Ks. Jana Machy

Uczniom naszej szkoły udało się poznać historię Sługi Bożego Ks. Jana Machy w Areszcie Śledczym w Katowicach przy ul. Mikołowskiej. Uczniowie klas czwartych mieli możliwość zwiedzenia Aresztu i zapoznania się z historią męczeńskiej śmierci Ks. Jana Machy. Z powodu pandemii było 10-ciu uczniów i 2-oje nauczycieli.

Ks. Jan Macha pochodził z Chorzowa Starego, ale po święceniach kapłańskich, które otrzymał w czerwcu 1939 roku, został wikarym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Na kolędzie rozpoznawał potrzebujących i tę pomoc organizował. Od początku swej działalności angażował się  w pomoc charytatywną, którą organizował dla wszystkich potrzebujących niezależnie od ich pochodzenia i wyznania. Zorganizował siatkę pomocową, w którą było zaangażowanych ok. 4000 osób. We wrześniu 1941 został aresztowany.  Najpierw torturowany w więzieniu w Mysłowicach. W lipcu 1942 roku został skazany na karę śmierci za zdradę stanu. Osadzony w celi śmierci  katowickiego więzienia, nie stracił ufności w Bożą opiekę. Został stracony poprzez ścięcie na gilotynie krótko po północy 3 grudnia 1942 roku.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się na wniosek arcybiskupa Wiktora Skworca w styczniu 2013 roku. Beatyfikacja obyła się w Katedrze Chrystusa Króla 20 listopada 2021 roku o godz. 10.00.

Previous Article
Next Article