Ochotnicze formy służby wojskowej

Link do Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie ochotniczych form służby wojskowej:

https://wcrkatowice.wp.mil.pl/pl/

Previous Article
Next Article