Rok: 2023

  • #Rozmawiaj#Reaguj

    Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na...

  • Nagroda im. Profesora Józefa Pietera dla Nauczyciela

    17 października Uniwersytet Śląski w Katowicach raz z Fundacją im. Profesora Józefa Pietera oraz we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolią ustanowił Nagrodę im. Profesora Józefa Pietera dla Nauczyciela. Nagroda im. Profesora...

  • Wycieczka edukacyjna do Aresztu Śledczego w Katowicach

    W dniu 2 lutego 2023r klasa IV a wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Aresztu Śledczego w Katowicach, która jest organizowana ze współpracą z Oddziałowym Biurem Edukacji IPN. Dla młodych...