Dzień Wody

W ramach Dnia Wody (poszerzonego do tygodnia) wybraliśmy się z młodzieżą do Murckowskiej Oczyszczalni Ścieków. Pani inż. technolog Jolanta Hajak przedstawiła kolejne etapy oczyszczania naszej bezcennej wody i utylizacji odpadów. Wycieczka była bardzo interesująca i odsłoniła wiele tajemnic dotyczących tego, jak nasza codzienna konsumpcja wody przekształcana jest w procesach technologicznych, by powróciła do naturalnego obiegu w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Poznaliśmy mechanizmy działania różnych urządzeń oraz zasady, jakimi kierują się inżynierowie, aby zapewnić, że nasze środowisko nie zostanie zanieczyszczone. To fascynujące doświadczenie z pewnością skłoniło nas do refleksji nad naszą odpowiedzialnością za ochronę zasobów wodnych oraz motywowało do podejmowania bardziej świadomych wyborów w codziennym życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article