II edycja Katowickiego Diamentu Edukacyjnego

Wystartował nabór do II edycji Katowickiego Diamentu Edukacyjnego

Nagroda przyznawana jest uczennicom/uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2023/24 pobierali naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły do dnia 16 sierpnia br. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wnioski można składać w jednej z siedmiu kategorii:

1. Nauki humanistyczne i języki obce

2. Nauki ścisłe i przyrodnicze

3. Zawodowstwo i przedsiębiorczość

4. Kompetencje społeczne i obywatelskie

5. Edukacja regionalna

6. Kultura i sztuka

7. Sport

Przewidziane nagrody pieniężne:

I stopnia – 5560 zł brutto,

II stopnia – 3340 zł brutto

III stopnia – 2000 zł brutto

Każda ze szkół może złożyć maksymalnie 3 wnioski wyłonione przez szkolną komisję weryfikacyjną, w oparciu o kryteria, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”.

Pobierz załączniki

 

 

 

Previous Article