BIP


Zamówienia publiczne i aktualne przetargi


Numer sprawy: ZSPM-4/ZP/ZOC/2019.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Obsługa informatyczna pracowni i administracji w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 25.02.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 25.02.2019: A. Turzyniecki


Zapytanie ofertowe EFS RPO WSL na Specjalistę ds. wdrożeń projektu.

Pobierz treść zaptania ofertowego na Specjalistę ds. wdrożeń projektu

Wytworzenie informacji 14.09.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.09.2016: A. Turzyniecki


Zapytanie ofertowe EFS RPO WSL na Doradcę zawodowego ds. wdrożeń projektu.

Pobierz treść zaptania ofertowego na Doradcę ds. wdrożeń projektu

Wytworzenie informacji 14.09.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.09.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zapytania ofertowe Microsoft

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zapytania ofertowe Linux APT

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia 3 listopada 2016: Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz korekta zapytania ofertowego ZSPM-1_ZP_ZO_EFS_2016

Wytworzenie informacji 04.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.11.2016 A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2016: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL do realizowanego przez Szkołę projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: p.n. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2016: A. Turzyniecki


Kierownik Projektu ‚Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach’ w związku z realizacją projektu Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT zapytuje o cenę na dostarczenie materiałów biurowych.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Wytworzenie informacji 22.12.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2016: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie wytworów papierniczych.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie wytworów papierniczych

Wytworzenie informacji 11.01.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.01.2017: A. Turzyniecki


Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie produktów do maszyny offsetowej KBA.

Pobierz Zapytanie ofertowe na dostarczenie produktów do maszyny offsetowej KBA

Wytworzenie informacji 11.01.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.01.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia informatycznych kursów certyfikowanych wskazanych niżej, w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


UWAGA

W wyniku analizy rynku związanego z ogłoszeniem pt. „Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” zdecydowaliśmy się podzielić zamówienie na trzy części

Część 1 Kursy AutoCAD

Cześć 2 Kursy Microsoft

Cześć 3 kurs SUSE

W związku z powyższym termin rozstrzygnięcie zostanie przesunięty na 3 marca 2017 roku

Oferta przesłana na 27 lutego 2017 r. na wniosek wykonawcy zostanie mu zwrócona.

W najbliższym czasie zostanie opublikowane poprawione dokumenty ogłoszenia i opisu warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczące sprawy nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 24.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.02.2017: A. Turzyniecki


Poprawione dokumenty ogłoszenia i opisu warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczące sprawy nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 27.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.02.2017: A. Turzyniecki


Zmieniono, również punktowanie w zakresie Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych AutoDESK

Autodesk Autoryzowane Centra Szkoleniowe

– ATC Autoryzowane Centrum Szkoleniowe – 10pkt

– ACC Autoryzowane Centrum Certyfikacji, – 20 pkt

– AAP Autoryzowane Centrum Szkoleniowe dla edukacji – 30pkt

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-3/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 01.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 01.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – korekta ogłoszenia.

Pobierz Skorygowane zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.2

Wytworzenie informacji 24.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-3/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Dostawa wytworów papierniczych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: I. Jarzmik


Numer sprawy: ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr 28420-2017 z dnia 20.02.2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wytworzenie informacji 20.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert.

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 07.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 24.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 24.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-4/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Dostawa produktów do maszyny offsetowej KBA”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: I. Jarzmik


Numer sprawy: ZSPM-5/ZP/ZOC/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Obsługa informatyczna pracowni i administracji w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 16.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przerowadzenie mechatronicznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-6/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 28.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.04.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-6/ZP/ZOC/2018.

Informacja o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne.

Pobierz Informację o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne

Wytworzenie informacji 24.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów dających uprawnienia SEP w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.02.2017: A. Turzyniecki


W opisie warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się pkt 4.10 o treści

4.10. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 25.02.2017: R. Szromek
Udostępnienie informacji 25.02.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 21.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 21.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów graficznych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Skorygowane ogłoszenie dla sprawy o numerze ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Pobierz Skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia poligraficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz ogłoszenie nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


W opisie warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

– Dodaje się pkt 4.9 o treści

4.9. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

– Punkt 15.5. otrzymuje następujące brzmienie:

15.5. Zamawiający unieważni postępowanie:

– w przypadku braku ofert nie podlegających odrzuceniu

– jeśli postępowanie obarczone było wadą, polegająca na naruszeniu zasady konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania wykonawców,

– jeśli postępowanie obarczone było wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy,

– jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

Pobierz skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Pobierz skorygowany opis specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 25.02.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.02.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 02.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia informatycznych kursów certyfikowanych Linux Suse w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wskazanych niżej, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Pobierz Opis warunków zamówienia wraz z załącznikami nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


Skorygowane ogłoszenie dla sprawy o numerze ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Pobierz Skorygowane ogłoszenie nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania do impozycji dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: pn. „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” – numer ogłoszenia w BZP 43471-2017.

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017

Wytworzenie informacji 14.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki