BIP


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZSPM-12.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZSPM-12

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Zaproszenie do składania ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – numer ogłoszenia w BZP 48824-2017.

Pobierz Ogłoszenie nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Przedmiar i kosztorys inwestorski, część 1, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Przedmiar i kosztorys inwestorski, część 2, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, część 1, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, część 2, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 22.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Projekt budowlano-wykonawczy – budynek szkoły, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Projekt budowlano-wykonawczy – budynek warsztatów szkolnych, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 27.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2017: A. Turzyniecki


Informacja z części jawnej otwarcia ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – numer ogłoszenia w BZP 48824-2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 6.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.04.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017

Wytworzenie informacji 12.05.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.05.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13

Wytworzenie informacji 25.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.05.2017: A. Turzyniecki


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13

Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


Informacja o zbędnym majątku ruchomym.

Pobierz Informacja o zbędnym majątku ruchomym

Wytworzenie informacji 25.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Dostawa maszyn i urządzeń poligraficznych. Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.07.2017: A. Turzyniecki


Odpowiedzi na pytania Wykonawców – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wytworzenie informacji 09.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.08.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.08.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 29.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.08.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 05.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 05.09.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oprogramowania, zamówienie w 4 częściach. Ogłoszenie do publikacji zostalo wysłane na stronę SIMAP 7.07.2017.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 07.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Załączniki od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej docx

Pobierz Załączniki nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna: część 1, część 2, część 3, część 4

Pobierz Jednolity europejski dokument zamówienia

Wytworzenie informacji 12.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi (nieaktualne)

Wytworzenie informacji 31.07.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 08.08.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 08.08.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.08.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 07.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.09.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 10.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Dostawa wyposażenia stanowisk elektropneumatycznych, pneumatycznych i elektronicznych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 30.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 30.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wytworzenie informacji 09.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 14.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.08.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 28.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.08.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Kurs spawacza – metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla nauczyciela

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Ogłoszenie dot. negocjacji

Wytworzenie informacji 16.06.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 16.06.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzenie informacji 28.06.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.06.2017: A. Turzyniecki


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 3.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 3.07.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Opis warunków zamówienia

Pobierz Załączniki edytowalne

Wytworzenie informacji 06.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 06.09.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.09.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 13.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli w 2017 roku.

Pobierz Informacje o ogłoszeniu

Pobierz Ogłoszenie dotyczące negocjacji

Wytworzenie informacji 04.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.09.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione informacje o ogłoszeniu

Wytworzenie informacji 07.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 07.09.2017: A. Turzyniecki


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.09.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

Dostawa mebli.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.09.2017: A. Turzyniecki


Informacja z otwarcia ofert.

Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu fotograficznego i przyrządów kontrolno-pomiarowych – zamówienie w dwóch częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

Dostawa urządzeń poligraficznych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Protokół dotyczący unieważnienia postępowania

Wytworzenie informacji 17.10.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

Dostawa stanowisk do programowania i obsługi układów manipulacyjnych.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 14.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

Dostawa elementów elektrycznych i elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Dostawa narzędzi mechanicznych, narzędzi elektromechanicznych, przyrządów pomiarowych, stołów warsztatowych oraz sprzętu spawalniczego– zamówienie w 3 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 03.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz Informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 20.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 18.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki