BIP


Numer sprawy: ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Dostawa Mebli do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

Dostawa przyrządów pomiarowych, zasilaczy oraz urządzeń lutowniczych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 19.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Dostawa maszyn CNC dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 17.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu unieważnienia postępowania

Wytworzenie informacji 24.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 27.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.11.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

Dostawa sprzętu fotograficznego dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Dostawa stanowisk do programowania i obsługi układów manipulacyjnych – zamówienie w 3 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 21.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Dostawa frezarki CNC oraz tokarki CNC dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w 2 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 05.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 05.12.2017: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 22.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 25.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Dostawa zestawów do programowania urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w 2 częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wytworzenie informacji 17.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytanie i odpowiedź oraz zmiana SIWZ

Wytworzenie informacji 18.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Dostawa urządzeń drukujących dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – zamówienie w dwóch częściach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Pobierz Zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 19.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 27.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.02.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dających uprawnienia SEP w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z egzaminem.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 15.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 7.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 15.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów i nauczycieli.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Poprawione ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 20.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 11.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli w 1. półroczu 2018 roku – 10 części.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 22.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.02.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 6.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.03.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-41/ZP/EFS/2018.


Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów mechatronicznych w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 12.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.04.2018: A. Szromek


Numer sprawy: ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Zorganizowanie i przeprowadzenie poligraficznych kursów w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzenie informacji 28.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-43/ZP/EFS/2018.


Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów Microsoft w 2018 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 22.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


Pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzenie informacji 7.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.04.2018: A. Turzyniecki


Numer sprawy: ZSPM-44/ZP/EFS/2018.


Kursy specjalistyczne z systemu Linux dla nauczycieli w 2018 roku – 2 części.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz Opis Warunków Zamówienia

Pobierz Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 20.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Pytania i odpowiedzi

Wytworzenie informacji 23.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Informację z otwarcia ofert

Wytworzenie informacji 25.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2018: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wytworzenie informacji 27.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.04.2018: A. Turzyniecki