Dokumenty do pobrania

RODO – Obowiązek informacyjny

Pobierz Obowiązek informacyjny RODO

Statuty

Pobierz Statut Technikum Nr 18

Pobierz Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 15

Pobierz Statut Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 9

Stypendium szkolne 2023/2024

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego wynosi
600 zł na osobę w rodzinie. Druki wniosku są do pobrania w sekretariacie, w gabinecie pedagoga  lub z poniższego linku. Wypełnione wnioski przyjmuje pedagog szkolny do dnia 15 września br.

Wnioski do pobrania

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pobierz Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Podanie do Szkoły dla Dorosłych

Pobierz Podanie do Szkoły Dla Dorosłych

Duplikaty

Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa