Dokumenty do pobrania

RODO – Obowiązek informacyjny

Pobierz Obowiązek informacyjny RODO

Statuty

Pobierz Statut Technikum Nr 18

Pobierz Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 15

Pobierz Statut Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 9

Stypendium szkolne 2021/2022

Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Pobierz Załącznik nr 1

Pobierz Załącznik nr 6

Pobierz Załącznik nr 6A

Pobierz Załącznik nr 8

Pobierz Załącznik nr 9

Wyprawka szkolna 2021/2022

Pobierz Wniosek Wyprawka

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pobierz Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Podanie do Szkoły dla Dorosłych

Pobierz Podanie do Szkoły Dla Dorosłych

Duplikaty

Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Pobierz Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie 12 miesięczne funkcjonuje w okresie : 1.09.2021 – 31.08.2022 roku

  • dla wariantu za 60 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A /P 093048
  • dla wariantu za 100 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A /P 093049

Pobierz Ubezpieczenie EDU PLUS
Pobierz Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu
Pobierz Zakres ubezpieczenia
Pobierz Zgłoszenie roszczenia

Po zdarzeniu – nie po zakończeniu leczenia,  proszę o kontakt  z osobą obsługującą ubezpieczenie Panem Tomaszem Sikora tel 502 071 501  e-mail: szkody@rozwazny.pl

W przypadku świadczenia dotyczącego zniszczenia okularów jest niezbędny rachunek imienny lub faktura zakupu nowych okularów wystawiona na rzecz ubezpieczonego.

Kompletnie wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy: szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl