Harmonogram dotyczący rozmieszczenia zdających

Harmonogram dotyczący rozmieszczenia w trakcie trwania egzaminu maturalnego w budynkach, salach oraz preferowanych wejść do budynków.

 1. Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego matura w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. odbędzie się w dwóch budynkach:
  • w szkole przy ulicy Armii Krajowej 84 (klasy IVc, IVd i absolwenci z lat poprzednich)
  • na Warsztatach Szkolnych przy ulicy Książęcej 27 (klasy IVa i IVb).
 1. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed budynkami oraz przed salami egzaminacyjnymi, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, wprowadza się zasady wejścia na teren budynków szkoły oraz warsztatów przed egzaminem maturalnym w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.
  • godzina stawienia się do szkoły w w/w dniach to najpóźniej 8.30/13.30
  • zdający z IVa, n-ry w dzienniku 1 – 18, wchodzą do budynku warsztatów wejściem głównym (egzamin odbędzie się w sali 10)
  • zdający z IVa, n-ry w dzienniku 19 – 24, wchodzą do budynku warsztatów wejściem od bramy tylnej (egzamin odbędzie się w sali 19)
  • zdający z IVb, n-ry w dzienniku 1 – 12, wchodzą budynku warsztatów wejściem od bramy tylnej (egzamin odbędzie się w sali 19)
  • pozostali zdający z klasy IVb wchodzą do budynku warsztatów wejściem głównym (egzamin odbędzie się w sali 43)
  • zdający z klasy IVc wchodzą do budynku szkoły wejściem od parkingu (egzamin odbędzie się w sali 10)
  • zdający z klasy IVd wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym (egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej)
  • zdający, którzy ukończyli szkołę w poprzednich latach wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym (egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej)
 1. W pozostałych dniach egzaminy odbywać się będą tylko w budynku szkoły. Godzina stawienia się do szkoły w tych dniach to najpóźniej 8.30/13.30. Do szkoły będzie można dostać się wejściem głównym i wejściem od strony parkingu.