Imagine Academy

Dzięki przystąpieniu Szkoły do Imagine Academy możemy oferować szkolenia nie tylko z zakresu podstawowych umiejętności technologicznych, ale także kursy techniczne dla Naszych uczniów, którzy są zainteresowani kontynuowaniem kariery w branży IT po ukończeniu szkoły

Program zakłada możliwości rozwoju w trzech obszarach:

 • Efektywność. Umożliwia uczniom efektywnie pracować dzięki narzędziom Microsoft Office i innym narzędziom programowym w wielu zadaniach w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Programowanie. Przygotuje uczniów do wykonywania zadań z dziedziny rozwoju oprogramowania i aplikacji w ramach nauki i w życiu zawodowym.
 • Infrastruktura IT Zapewnia podstawowe umiejętności techniczne, niezbędne, by zbudować zrównoważoną karierę zawodową w branży technologicznej w zakresie zarządzania infrastrukturą chmury, klientów, baz danych urządzeń.

Zakres programowy Imagine Academy Microsoft zawiera

 • Oficjalne kursy akademickie Microsoft (MOAC) oferują kompletne schematy uczenia się i nauczania, opracowany specjalnie do wykorzystania w placówkach akademickich dzięki współpracy dostępne w ZSPM Katowice.
 • Zakres programowy Microsoft Online Learning daje nieograniczony dostęp do ponad 400 kursów.
 • Gotowe kursy, zawierają linki do odpowiednich sekcji Microsoft Online Learning oraz bezpłatnych filmów i materiałów demonstracyjnych.
 • Oficjalne oprogramowanie edukacyjne Microsoft (MOC), prowadzone przez instruktora szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT i programistów, którzy budują, obsługują i wdrażają rozwiązania, wykorzystując technologię Microsoft.

W ramach Imagine Academy Microsoft istnieje możliwości uzyskania międzynarodowych Certyfikatów

 • Certyfikaty Microsoft są elementem wyróżniającym uczniów na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy i poszerzają ich możliwości zatrudnienia.
 • Egzaminy na Specjalistę Microsoft Office (MOS) możliwe w ośrodku egzaminacyjnym Certiport przygotowują uczniów do większej efektywności w życiu szkolnym oraz przyszłym życiu uczelnianym i zawodowym.
 • Egzaminy na Partnera w dziedzinie technologii Microsoft (MTA) dają podstawowe umiejętności, stanowiące przepustkę do wielu ról zawodowych w branży technicznej.
 • Egzaminy na Partnera/Eksperta w dziedzinie rozwiązań certyfikacyjnych Microsoft (MCSA/MCSE) stanowią etapy weryfikacji umiejętności ucznia w zakresie projektowania i budowania innowacyjnych rozwiązań łączących różne technologie, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
 • Microsoft Imagine Academy dostarcza wykaz czynności, które należy wykonać, aby zorganizować ośrodek egzaminacyjny Certiportu lub Pearson VUE w Twoim ośrodku dydaktycznym. Członkowie Microsoft Imagine Academy otrzymują rabaty akademickie na egzaminy certyfikacyjne Microsoft.
 • Po zdaniu egzaminu na certyfikat Microsoft można ubiegać się o amerykańskie punkty zaliczeniowe za pośrednictwem ACE College Credit Recommendation Service