Operator Procesów Introligatorskich

Operator procesów introligatorskich to specjalista, który zajmuje się obróbką materiałów po procesie drukowania. Na przestrzeni lat dziedzina procesów introligatorskich wykazała dużą dynamikę zmian w stosowanych technologiach poprzez automatyzację procesów produkcyjnych.

Operator procesów introligatorskich zajmuje się:

 • projektowaniem procesów poligraficznych i technologicznym przygotowaniem produkcji oraz jej kontrolą
 • ręcznym lub maszynowym wykonywaniem wyrobów introligatorskich tj. książki, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, plakaty, ulotki itd.
 • obsługą maszyn i urządzeń introligatorskich
 • wykonywaniem wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu tj. teczki, pudełka, ozdobne futerały
 • zabezpieczaniem starodruków, zniszczonych kart i opraw powtórnych książek.

Integralną częścią szkoły są warsztaty szkolne, w których mieszczą się cztery pracownie introligatorskie wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia, zapewniając jednocześnie praktykę zawodową i kształcenie na wysokim poziomie. Szkoła utrzymuje stałą współpracę z drukarniami i zakładami poligraficznymi m.in. drukarnia Wy-Druk, Tolek, Kolumb, Agora, Drukarnia Archidiecezjalna, Drukarnia BDN w Wykrotach. W wymienionych zakładach uczniowie odbywają praktyki zawodowe a po ukończeniu szkoły często znajdują tam zatrudnienie.

Kształcąc w tym zawodzie szkoła bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie zawodu operatora procesów introligatorskich, uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację:

PGF.03 Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.

Niewątpliwie zaletą kształcenia w kierunkach poligraficznych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż szkół poligraficznych w Polsce jest niewiele (najbliższa, poza naszą, znajduje się w Krakowie).

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:

 • drukarniach
 • zakładach „małej poligrafii”
 • firmach introligatorskich
 • agencjach reklamy
 • biurze obsługi klienta
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.