Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 2 września 2019r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
         godz. 8.00 klasy I na sali gim., 10.00  klasy II-IV w salach lekcyjnych z wychowawcami,
 • 19 grudnia 2019r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych  w klasach I – IV,
 • 20 grudnia 2019r. godz. 9.00 – Jasełka na sali, 9.45 – Wigilie klasowe,
 • 23 grudnia – 31 grudnia 2019r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 10 stycznia 2020r. – egzaminy zawodowe (część teoretyczna),
 • 13 – 26 stycznia 2020r. – ferie zimowe,
 • do 1 marca 2020r. – zaliczenie I semestru,
 • 16 marca – 10 kwietnia  2020r – praktyka miesięczna uczniów klas III,
 • 1-3 kwietnia  2020 r. (godz. 9.00 – 12.00)    Rekolekcje Wielkopostne,
 • 9 – 14 kwietnia 2020r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • do 17 kwietnia 2020r. – wystawienie ocen końcowych w klasach czwartych,
 • 24 kwietnia 2020r. – uroczyste zakończenie szkoły  klas czwartych,
 • 4,5,6 maja  2020r  – egzaminy maturalne,
 • do 19 czerwca 2020r. – wystawienie ocen rocznych w klasach I – III,
 • 26 czerwca 2020r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020,
 • 23 czerwca do 9 lipca 2020r. – egzaminy zawodowe.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ( 7 dni ):

14 października 2019 r., 2,3 stycznia 2020r. 4,5,6 maja 2020r., 12 czerwca 2020r.

Zebrania z Rodzicami

 • 12 września 2019r. – pierwsze zebranie z rodzicami,
 • 17 października 2019r. – konsultacje dla rodziców,
 • 21 listopada 2019r.  – zebranie z rodzicami, konsultacje,
         zagrożenia oceną niedostateczną (klasy I – IV), 
 • 19 marca 2020r.-  zebranie z rodzicami, konsultacje, zagrożenia oceną niedostateczną (klasy IV),
 • 21 maja 2019r.- zebranie z rodzicami, konsultacje, zagrożenia oceną niedostateczną (klasy I – III).