Mechatronik

Mechatronik to fachowiec posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki, co umożliwia realizację kariery zawodowej na wielu stanowiskach pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest ogromne. Do obowiązków takiego fachowca należy obsługa zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk pracy. Potrafi on wykonać montaż i rozruch maszyn. Nabytą umiejętnością jest zdolność utrzymania ruchu rozbudowanych i skomplikowanych linii technologicznych i urządzeń.

Nasza szkoła posiada warsztaty wyposażone w nowoczesny sprzęt, zapewniając praktykę zawodową i kształcenie na najwyższym poziomie.

Kształcąc w tym zawodzie nasza szkoła bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Sporą zaletą tego kierunku jest wszechstronność, gdyż dzięki temu mechatronik potrafi odnaleźć się w wielu miejscach pracy, które wymagają skomplikowanej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej technologii i techniki. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu mechatronika, uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację:

ELM.03: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wielką zaletą kształcenia w kierunkach mechatroniki jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, gdyż rozwój technologiczny i techniczny wszelkiego typu maszyn i urządzeń wymaga fachowej kadry pracowniczej, która nie tylko posiada odpowiednie kwalifikacje, ale też jest elastyczna na dalszy rozwój i uzupełnianie wiedzy i umiejętności. Postępująca cyfryzacja i robotyzacja przemysłu wymusza na pracodawcach zatrudnianie fachowców, jakimi są mechatronicy.

Absolwent tej specjalizacji może podejmować pracę w zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż, zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne, czy elektroniczne, hurtowniach, sklepach i działach sprzedaży, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą.