Nabór etap I

Projekt „Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla naborów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przez Miasto Katowice/Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

Celem projekt jest rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Wsparciem objętych zostanie 240 uczniów poprzez udział w kursach i/lub stażach uczniowskich.
Rekrutacja dla uczniów odbywać się będzie w kilku etapach:
I etap – od 3 lipca 2024 do 13 lipca 2024
Szczegóły dotyczące rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie znajdują się w pliku: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIA.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących dokumentów w biurze projektu:
a) formularza zgłoszeniowego (zał. 2);
b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem w (zał. 1a, 1b).
stanowią one załącznik do REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIA

Pobierz: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa ucznia

Pobierz Załącznik nr 1a: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ZSPM w Katowicach

Pobierz Załącznik nr 1b: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Pobierz Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Załącznik nr 3: Formularz Indywidualna forma-wsparcia uczestnika Projektu