Podręczniki

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Dla Państwa wygody publikujemy szkolny zestaw podręczników do przedmiotów ogólnokształcących na rok szkolny 2021/2022.

Podręczniki klasa I

Podręczniki klasa II

Podręczniki klasa III – dotyczy uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej

Podręczniki klasa III – dotyczy uczniów kontynuujących naukę po gimnazjum

Podręczniki klasa IV

Prosimy zwrócić uwagę, że nie każdy nauczyciel wymaga podręcznika do swojego przedmiotu.

Na początku roku szkolnego biblioteka szkolna organizuje giełdę podręczników używanych, gdzie istnieje możliwość odkupienia podręczników od uczniów klas starszych. Niektóre podręczniki z przedmiotów zawodowych można również wypożyczyć w szkolnej bibliotece.