Podręczniki

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Dla Państwa wygody publikujemy szkolny zestaw podręczników do przedmiotów ogólnokształcących na rok szkolny 2022/2023.

Podręczniki klasa I

Podręczniki klasa II

Podręczniki klasa III

Podręczniki klasa IV – dotyczy uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej

Podręczniki klasa IV – dotyczy uczniów kontynuujących naukę po gimnazjum

Prosimy zwrócić uwagę, że nie każdy nauczyciel wymaga podręcznika do swojego przedmiotu.

Na początku roku szkolnego biblioteka szkolna organizuje giełdę podręczników używanych, gdzie istnieje możliwość odkupienia podręczników od uczniów klas starszych. Niektóre podręczniki z przedmiotów zawodowych można również wypożyczyć w szkolnej bibliotece.