Przedmioty rozszerzone

Informacja dla uczniów klas ósmych kandydujących do naszej szkoły.

Po zakwalifikowaniu się do naszej szkoły prosimy o zadeklarowanie chęci nauki na poziomie rozszerzonym jednego z niżej wymienionych przedmiotów:

1. Dla kierunków:

  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik procesów drukowania
  • technik procesów introligatorskich

wybieramy jeden przedmiot spośród następujących: język angielski, geografia.

2. Dla kierunków:

  • technik mechatronik
  • technik informatyk

wybieramy jeden przedmiot spośród następujących: matematyka, język angielski.

Uwaga:

W przypadku znacząco nierównomiernego wyboru (w danym oddziale) przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym, przedmiotem rozszerzonym będzie ten, którego wyboru dokona większość uczniów.