Rok szkolny 2020/2021

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami, które odbędzie  się 31 sierpnia 2020 r. w sali gimnastycznej według następującego porządku:

1a tpd/ tgpc/ tm – godz. 17.00 – 17.30

1b tgpc – godz. 18.00 – 18.30

1c ti – godz. 19.00 – 19.30

WAŻNE: 

Z uwagi na zachowanie procedur reżimu sanitarnego, bardzo proszę o przyjście na spotkanie tylko jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz o zabranie ze sobą maski ochronnej i długopisu.

Listy uczniów z przydziałem do poszczególnych klas:

Uczniowie klasy 1a

Uczniowie klasy 1b

Uczniowie klasy 1c