Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia.

Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć np. publikacji multimedialnych czy projektowania mediów graficznych.

Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy m.in. przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich działających w środowisku cyfrowym. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Współpracujemy w zakresie kształcenia, ale także i zatrudniania naszych absolwentów m.in. z amerykańskim koncernem RR Donnelley, Atrium Centrum Ploterowe czy rodzimą Agorą.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.04:

Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05:

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków,

przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na wielu kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce (w tym: poligraficznych, artystycznych, informatycznych). Niewątpliwą zaletą kształcenia na tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z tej dziedziny gdyż drukarń i innych zakładów poligraficznych są tysiące.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, pracowniach DTP, drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych) oraz firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technik grafiki i poligrafii cyfrowej a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.