Technik Reklamy

TECHNIK REKLAMY – charakterystyka zawodu (symbol cyfrowy zawodu 333907)

Technik reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, a także prowadzi kampanie reklamowe. Ponadto, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Zadania technika reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,
 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • tworzy przekaz reklamowy,
 • wykonuje projekty reklamy,
 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,
 • tworzy plan mediowy,
 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Technik reklamy powinien:

 • potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem,
 • posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie,
 • posiadać umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania,
 • być kreatywny,
 • nieustannie rozwijać się,
 • posiadać wrażliwość estetyczną i zmysł plastyczny,
 • być komunikatywny z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.

Kwalifikacje i egzaminy w zawodzie technik reklamy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu kwalifikacji:

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

ZAWODY ZWIĄZANE Z REKLAMĄ:

 • specjalista do spraw reklamy – agent reklamowy, projektant grafiki (art designer),
 • projektant poligrafii specjalista do spraw marketingu i handlu,
 • specjalista do spraw public relations,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • telemarketer,
 • autor tekstów i sloganów (copywriter).

PRACA DLA TECHNIKÓW REKLAMY:

 • agencje reklamowe na stanowisku agenta reklamowego,
 • agencje public relations,
 • działy marketingu firm,
 • biura ogłoszeń i działy promocji,
 • studia graficzne,
 • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
 • własna firma.

STUDIA ZWIĄZANE Z REKLAMĄ

 • Grafika – (grafika projektowa, grafika artystyczna, fotografia, animacja komputerowa i strony www., projektowanie wnętrz
 • Dziennikarstwo i komunikacje społeczna (grafika komputerowa w mediach, dziennikarstwo prasowe i public relations
 • Marketing i zarządzanie