Ubezpieczenie 2019/2020

Ubezpieczenie uczniów w firmie InterRisk

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 – 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P  065167

(składka 56 zł)

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 – 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy : EDU- A/P 065173

(składka 89 zł)

Druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, tabelę norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem: rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel.  502 071 501

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  szkody@rozwazny.pl