Ubezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie uczniów w firmie InterRisk

Pobierz zakres ubezpieczenia

Pobierz Ubezpieczenie Edu Plus

Pobierz Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia Edu Plus

W okresie: 1.09.2020 – 31.08.2021 roku

dla wariantu za 60 zł obowiązuje nr polisy:     EDU-A /P   079649

dla wariantu za 100 zł obowiązuje nr polisy:   EDU-A /P  079650

informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

W celu zgłoszenie wypadku proszę wydrukować i wypełnić druk do roszczenia a następnie komplet dokumentów

(wniosek + dokumentacja medyczna)  przesyłamy w formie skanów na adresy:

szkody@interrisk.pl    oraz     szkody@rozwazny.pl

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel  502 071 501