Warsztaty Szkolne

Warsztaty posiadają szeroko rozbudowana bazę dydaktyczno-maszynową. Od czterech lat zawodowe zajęcia teoretyczne są prowadzone w trzech salach wykładowych. Każda z sal wyposażona jest w zestaw multimedialny z tablicą interaktywną oraz Internet. Przeniesienie zajęć teoretycznych na teren Warsztatów Szkolnych pozwoliło m. in. na bieżące łączenie teorii z praktyką co podniosło jakość nauczania.

Zajęcia praktyczne są podzielone na trzy działy:

Dział przygotowalni obejmuje profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową oraz pracownię przygotowania form drukowych w systemie CTP. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 11 stanowisk komputerowych, skanery, drukarki laserowe i atramentowe oraz tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym. Wszystkie stanowiska komputerowe są wyposażone w pełne pakiety profesjonalnych programów do składu komputerowego i obróbki zdjęć. Całość jest połączona z siecią Internetową.

Przygotowalnia form drukowych jest wyposażona w nowoczesny system wykonywania impozycji (montażu), naświetlania i obróbki płyt offsetowych w systemie CTP. Pracownia dodatkowo jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz specjalistyczną drukarkę do odbitek próbnych. Zastosowanie tej nowoczesnej technologii w znaczący sposób podniosło poziom szkolenia uczniów, zmniejszyło koszty, które Warsztaty ponosiły na przygotowanie form w firmach zewnętrznych oraz podniosło jakość samego druku.

Dział maszyn offsetowych wyposażony jest w trzy rodzaje maszyn drukarskich. Posiadamy trzy, jednokolorowe maszyny typu „Romayor” na których, oprócz stałego szkolenia uczniów, co roku przeprowadzane są egzaminy zawodowe w zawodzie drukarz. Do wyposażenia parku maszynowego należą również: nowoczesna, sterowana komputerowo dwukolorowa maszyna Performa 74 firmy KBA oraz dwie jednokolorowe maszyny typu „Planeta”. Ten różnorodny park maszynowy pozwala na przygotowanie uczniów do pracy zarówno na maszynach nowoczesnych i skomplikowanych jak również na starszych i prostszych.

Największym działem szkoleniowym Warsztatów Szkolnych jest introligatornia. Obejmuje ona 4 pracownie introligatorskie. Ich bogate wyposażenie pozwala na pełną realizację programu nauczania w zakresie introligatorstwa. Posiadamy m. in.: zszywarki drutem, sterowaną komputerowo krajarkę jednonożową, trójnóż, oklejarkę do wykonywania opraw klejonych, maszynę do foliowania okładek i druków, wieżę zbierającą z utrząsarką i bigówkę. Oprócz tego są również urządzenia służące np. do wykonywania opraw spiralnych, do wykonywania metalicznych napisów na okładkach oraz laminowania druków.

Większość z tych maszyn i urządzeń to efekt dotacji Unii Europejskiej w ramach realizacji programów unijnych.

Kadra pedagogiczna Warsztatów Szkolnych złożona jest z pedagogów z wieloletnim stażem zawodowym i pedagogicznym. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

Park maszyn naszych Warsztatów Szkolnych wzbogacił się o nowoczesne urządzenie do wydruków wielkoformatowych – ploter MUTOH JetValue 1324. To kolejny etap poszerzania oferty dydaktyczno-szkoleniowej a zarazem produkcyjnej ZSPM.

Ploter umożliwia wydruki o szerokości max 137 cm.o długości do 25 metrów (!) Urządzenie pozwala na druk na papierze, folii samoprzylepnej, materiałach podświetlanych, banery, folie doklejania samochodów.

Ploter został włączony w cykl szkolenia uczniów: w ramach pracowni drukowania wielkoformatowego – technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz w trakcie zajęć praktycznych w zawodzie technik procesów drukowania. Umożliwia to nabycie praktycznych umiejętności w zakresie techniki druku wielkoformatowego.