Zakwalifikowani

Szanowni Rodzice i Kandydaci.

Poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły z podziałem na poszczególne kierunki oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych.

Zakwalifikowani, zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zakwalifikowani, zawód: Technik procesów drukowania

Zakwalifikowani, zawód: Technik mechatronik

Zakwalifikowani, zawód: Technik informatyk

Kandydaci niezakwalifikowani do naszej szkoły

Przypominamy kandydatom zakwalifikowanym, że w dniach 13-18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Dotyczy to oczywiście tylko tych kandydatów zakwalifikowanych, którzy do tej pory nie dostarczyli oryginałów w/w dokumentów do naszej szkoły.