Rada Szkoły

Konto Rady Szkoły przy ZSPM, na które należy wpłacać deklarowane kwoty:

RADA SZKOŁY przy ZSPM

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

PKO BP III O / Katowice

Nr konta: 06 1020 2313 0000 3802 0020 5807

Uwaga: Numer konta wpisujemy bez stosowania odstępów.

W treści należy wpisać, za kogo dokonujemy wpłatę – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.