Rada Szkoły

Konto Rady Szkoły przy ZSPM, na które należy wpłacać deklarowane kwoty:

RADA SZKOŁY przy ZSPM

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

PKO BP III O / Katowice

Nr konta: 06 1020 2313 0000 3802 0020 5807

Uwaga: Numer konta wpisujemy bez stosowania odstępów.

W treści należy wpisać, za kogo dokonujemy wpłatę – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


 
UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie 12 miesięczne funkcjonuje w okresie : 1.09.2022 – 31.08.2023 roku

  • dla wariantu za 60 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A /P 093048
  • dla wariantu za 100 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A /P 093049

Pobierz Ubezpieczenie EDU PLUS
Pobierz Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu
Pobierz Zakres ubezpieczenia
Pobierz Zgłoszenie roszczenia

Po zdarzeniu – nie po zakończeniu leczenia,  proszę o kontakt  z osobą obsługującą ubezpieczenie Panem Tomaszem Sikora tel 502 071 501  e-mail: szkody@rozwazny.pl

W przypadku świadczenia dotyczącego zniszczenia okularów jest niezbędny rachunek imienny lub faktura zakupu nowych okularów wystawiona na rzecz ubezpieczonego.

Kompletnie wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy: szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl