Technik Procesów Drukowania

Technik procesów drukowania to fachowiec, który zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukujących (w tym nowoczesnych maszyn cyfrowych) używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej. A to wszystko przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy techniki, tj. cyfrowe zarządzanie procesem drukowania, obsługa maszyny drukującej z panelu dotykowego, automatyzacja czynności związanych z obsługą maszyny, i in. Nasza Szkoła posiada warsztaty wyposażone w światowej klasy nowoczesną maszynę drukującą firmy KBA oraz inny nowoczesny sprzęt zapewniając praktykę zawodową i kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Ponadto współpracujemy w zakresie kształcenia, ale także i zatrudniania naszych absolwentów m.in. z amerykańskim koncernem RR Donnelley czy rodzimą Agorą.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika procesów drukowania, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w dwóch wersjach:

PGF.02:

Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.06:

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

lub

PGF.01:

Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

PGF.06:

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej lub wielu innych kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce (niekoniecznie poligraficznych). Niewątpliwą zaletą kształcenia w kierunkach poligraficznych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż szkół poligraficznych jest w Polsce niewiele (najbliższa w Łodzi), a drukarń i innych zakładów poligraficznych tysiące.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych, firmach rzemieślniczych, zakładach prowadzących usługi poligraficzne, agencjach reklamy, domach mediowych, w biurze obsługi klienta, przy kontroli jakości produkcji, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych a także może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji:

A14 – realizacja procesów introligator