Technik Procesów Introligatorskich

Technik procesów introligatorskich to fachowiec, który przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, kartony, papier, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały, a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne urządzenia i linie potokowe. Analizuje i kontroluje proces technologiczny i gotową produkcję poligraficzną.

A to wszystko przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy techniki, tj. cyfrowe zarządzanie procesem introligatorskim, obsługa urządzeń introligatorskich z panelu dotykowego, automatyzacja czynności związanych z obsługą maszyny, i in. Nasza szkoła posiada warsztaty wyposażone w światowej klasy nowoczesne urządzenia introligatorskie japońskich firm Nagai, Horizon i inne zapewniając praktykę zawodową i kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Ponadto współpracujemy w zakresie kształcenia, ale także i zatrudniania naszych absolwentów m.in. z amerykańskim koncernem RR Donnelley czy rodzimą Agorą.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika procesów introligatorskich, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.03:

Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.06:

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej,

przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej lub wielu innych kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce (niekoniecznie poligraficznych). Niewątpliwą zaletą kształcenia w kierunkach poligraficznych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż szkół poligraficznych jest w Polsce niewiele (najbliższa w Łodzi), a drukarń i innych zakładów poligraficznych tysiące.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w drukarniach, firmach introligatorskich, agencjach reklamy, domach mediowych, biurze obsługi klienta, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów introligatorskich a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.