Technik Informatyk

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym podjęcie pracy na wielu stanowiskach pracy. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Pomimo dużej liczby informatyków, potrzeby rynku pracy są jeszcze większe. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną. Absolwenci naszej szkoły będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej prowadząc firmy serwisowe, programistyczne i outsourcingowe. Kształcimy specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach naprawy komputerów, administracji sieciami i serwerami sieciowymi oraz grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych.

 • Język angielski zawodowy;
 • Urządzenia techniki komputerowej;
 • Naprawa komputerów;
 • Systemy operacyjne Windows, Linux, Mac OS
 • Administracja systemami sieciowymi Windows Server, Linux
 • Budowę i administracje sieciami
 • Tworzenie stron internetowych
 • Budowę i projektowanie baz danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych w PHP, Flash, ASP.NET
 • Zastosowanie framework w aplikacjach Webowych
 • Programowanie C# oraz JAVA
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Praktyka zawodowa.

Absolwent kierunku Technik Informatyk będzie umiał:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi
 • pracować w różnych rodzajach sieci komputerowych
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
 • projektować i wykonywać sieć komputerową
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami, rodzajami systemów operacyjnych oraz sieci
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych, posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • zakładać i utrzymywać bazy danych
 • administrować bazami danych i nadzorować ich pracę
 • projektować bazy danych
 • dobierać oprogramowanie do obsługi baz danych
 • tworzyć aplikacje w wybranych językach, w szczególności C# oraz JAVA
 • stosować inny powszechnie używany język programowania
 • stosować metody programowania i doboru algorytmów
 • wykorzystywać komputery do wykonywania zadań zawodowych
 • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • posługiwać się dokumentacją zawodową
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • kierować zespołem pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji.
 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • instalować oprogramowanie użytkowe;
 • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach;
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego;
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych;
 • tworzyć strony internetowe z użyciem HTML i CSS
 • konwertować strony CMS Joomla i WordPress
 • konfigurować lokalne sieci komputerowe;
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe oraz VLAN;
 • tworzyć strony w PHP, Flash oraz ASP.NET
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
 • porozumiewać się w języku angielskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • administrować i nadzorować pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku:

 • Instalator i administrator systemów operacyjnych
 • Administrator sieci komputerowych
 • Administrator baz danych
 • Projektant i programista baz danych
 • Projektant stron internetowych
 • Programista aplikacji internetowych i do urządzeń mobilnych
 • Instalator sprzętu komputerowego
 • Programista

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Tytuł technika informatyka potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

INF.02:

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03:

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.