Ogłoszenie o naborze nauczyciela

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami do przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z zespołem Aspergera.

Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel specjalista – zajęcia rewalidacyjne

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach,

Okres zatrudnienia: bieżący rok szkolny

Wymiar czasu pracy: 14 godzin tygodniowo,

Wymagania niezbędne:

  1. studia drugiego stopnia,
  2. przygotowanie pedagogiczne,
  3. studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera.

Oferty należy składać na adres: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej, sekretariat lub kancelaria dyrektora, ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice lub drogą elektroniczną: dyrekcja@zspm.pl

Previous Article
Next Article