Katowicki Diament Edukacyjny

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur szczególnie wyróżniających się uczennic i uczniów szkół o przyznanie nagrody „Katowicki Diament Edukacyjny”. Celem nagrody, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupę oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka jest uhonorowanie najlepszych z najlepszych uczennic i uczniów, wspieranie ich rozwoju, stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb, motywowanie młodych osób do rozwijania pasji i kompetencji, promowanie sukcesów oraz zaangażowania naukowego i społecznego młodych osób.

Nagroda przyznawana jest uczennicom/uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2022/2023 pobierali naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta.

Do nagrody zgłaszać można uczennice/uczniów klas IV-VI oraz VII-VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego do dnia 25 października br.

Wnioski można składać w jednej z siedmiu kategorii:

1. nauki humanistyczne i języki obce;

2. nauki ścisłe i przyrodnicze;

3. zawodowstwo i przedsiębiorczość;

4. kompetencje społeczne i obywatelskie;

5. edukacja regionalna;

6. kultura i sztuka;

7. sport.

Przewidziane są nagrody pieniężne I stopnia – 5560 zł brutto; II stopnia – 3340 zł brutto oraz III stopnia – 2000 zł brutto. Wszystkie szczegółowe informacje, wniosek oraz kryteria przyznawania nagrody znajdują się w Regulaminie, który widnieje w poniższym linku

https://aktyprawne.us.edu.pl/w/6749/6/

Previous Article
Next Article