Zamówienia Publiczne 2019

ZSPM-45/ZP/EFS/2019 – Usługi doradcy zawodowego

ZSPM-46/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów Microsoft w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów

ZSPM-47/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursu AutoCAD w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów

ZSPM-48/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dającego uprawnienia SEP w 2019 w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z egzaminem

ZSPM-49/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów i nauczycieli

ZSPM-50/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z obsługi maszyn poligraficznych – dla uczniów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

ZSPM-51/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie
informatycznych kurs SUSE w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach – dla uczniów

ZSPM-52/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych kursów mechatronicznych w 2019 roku w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

ZSPM-54/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla nauczycieli w 2019 roku

ZSPM-55/ZP/EFS/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza –metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla uczniów

Zamówienia publiczne ZSPM Katowice