BIP


26.09.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 26.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.09.2017: A. Turzyniecki


02.10.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

02.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-23/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 02.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.10.2017: A. Turzyniecki


10.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 10.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.10.2017: A. Turzyniecki


11.10.2017: Publikacja Informacji o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFS/2017.

11.10.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

11.10.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.10.2017: A. Turzyniecki


13.10.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 13.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.10.2017: A. Turzyniecki


17.10.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

17.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

17.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 17.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.10.2017: A. Turzyniecki


26.10.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 26.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.10.2017: A. Turzyniecki


27.10.2017: Publikacja Statutu Technikum nr 18 obejmującego zmiany wynikające z Aneksu nr 12 do niniejszego Statutu.

Wytworzenie informacji 27.10.2017: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 27.10.2017: A. Turzyniecki


30.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

30.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 30.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 30.10.2017: A. Turzyniecki


31.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

31.10.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 31.10.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 31.10.2017: A. Turzyniecki


02.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

02.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 02.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.11.2017: A. Turzyniecki


03.11.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

03.11.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 03.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2017: A. Turzyniecki


08.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

08.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 08.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 08.11.2017: A. Turzyniecki


13.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

13.11.2017: Publikacja Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

13.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.11.2017: A. Turzyniecki


14.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 14.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.11.2017: A. Turzyniecki


15.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

15.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 15.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.11.2017: A. Turzyniecki


22.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 20.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.11.2017: A. Turzyniecki


23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

23.11.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 23.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.11.2017: A. Turzyniecki


24.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu unieważnienia postępowania – nr sprawy ZSPM-30/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 24.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.11.2017: A. Turzyniecki


27.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o unieważnienia postępowania – nr sprawy ZSPM-31/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 27.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.11.2017: A. Turzyniecki


28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

28.11.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 28.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.11.2017: A. Turzyniecki


29.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

29.11.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 29.11.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.11.2017: A. Turzyniecki


01.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-22/ZP/EFS/2017.

01.12.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 01.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 01.12.2017: A. Turzyniecki


05.12.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 05.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 05.12.2017: A. Turzyniecki


13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-16/ZP/EFRR/2017.

13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-27/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


13.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-25/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 13.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.12.2017: A. Turzyniecki


14.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-24/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 14.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.12.2017: A. Turzyniecki


18.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 18.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.12.2017: A. Turzyniecki


19.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-29/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 19.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.12.2017: A. Turzyniecki


21.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-33/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 21.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.12.2017: A. Turzyniecki


22.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-32/ZP/EFRR/2017.

22.12.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – nr sprawy ZSPM-34/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.12.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.12.2017: A. Turzyniecki


15.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

15.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 15.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2018: A. Turzyniecki


16.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

16.01.2018: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 16.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.01.2018: A. Turzyniecki


17.01.2018: Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 17.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.01.2018: A. Turzyniecki


18.01.2018: Publikacja Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 18.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.01.2018: A. Turzyniecki


19.01.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

19.01.2018: Publikacja Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 19.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 19.01.2018: A. Turzyniecki


22.01.2018: Publikacja Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pytania i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 22.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.01.2018: A. Turzyniecki


24.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

24.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 24.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.01.2018: A. Turzyniecki


25.01.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 25.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.01.2018: A. Turzyniecki


26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

26.01.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – numer sprawy: ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 26.01.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 26.01.2018: A. Turzyniecki


12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-22/ZP/EFRR/2017.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-26/ZP/EFRR/2017.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – numer sprawy: ZSPM-35/ZP/EFRR/2018.

12.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – numer sprawy: ZSPM-36/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 12.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.02.2018: A. Turzyniecki


15.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

15.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 15.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


15.02.2018: Aktualizacja danych dotyczących rekrutacji.

Wytworzenie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki


20.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

20.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2018: A. Turzyniecki


22.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

22.02.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 22.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.02.2018: A. Turzyniecki


27.02.2018: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-37/ZP/EFRR/2018.

Wytworzenie informacji 27.02.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.02.2018: A. Turzyniecki


5.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

5.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 5.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 5.03.2018: A. Turzyniecki


6.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-40/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 6.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.03.2018: A. Turzyniecki


7.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZSPM-38/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 7.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 7.03.2018: A. Turzyniecki


12.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

12.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 12.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.03.2018: A. Turzyniecki


13.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

13.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

13.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 13.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2018: A. Turzyniecki


14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

14.03.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 14.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2018: A. Turzyniecki


16.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-5/ZP/ZOC/2018.

Wytworzenie informacji 16.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.03.2018: A. Turzyniecki


20.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.03.2018: A. Turzyniecki


21.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-42/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


22.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-39/ZP/EFS/2018.

22.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

22.03.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 21.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.03.2018: A. Turzyniecki


27.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-41/ZP/EFS/2018.

27.03.2018: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-43/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 27.03.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2018: A. Szromek


16.04.2018: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

16.04.2018: Publikacja Opisu Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

16.04.2018: Publikacja Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 16.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 16.04.2018: A. Turzyniecki


20.04.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 20.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.04.2018: A. Turzyniecki


23.04.2018: Publikacja Pytań i odpowiedzi – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 23.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 23.04.2018: A. Turzyniecki


24.04.2018: Publikacja Informacji o zbędnym majątku ruchomym – maszyny poligraficzne – nr sprawy ZSPM-6/ZP/ZOC/2018.

Wytworzenie informacji 24.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 24.04.2018: A. Turzyniecki


25.04.2018: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 25.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2018: A. Turzyniecki


27.04.2018: Publikacja Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-44/ZP/EFS/2018.

Wytworzenie informacji 27.04.2018: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.04.2018: A. Turzyniecki


28.09.2018: Aktualizacja danych.

Wytworzenie informacji 28.09.2018: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 28.09.2018: A. Turzynieck


26.02.2019: Publikacja Zawiadomienia o postępowaniu na usługi doradcy zawodowego

ZSPM-45/ZP/EFS/2019 Ogłoszenie


ZSPM-45/ZP/EFS/2019 Ogólne warunki zamówienia


Wytworzenie informacji 26.02.2019: A. Szromek
Udostępnienie informacji 26.02.2019: A.
Szromek

Skrytka EPUAP

Skrytka ePUAP: /zspmpoligraf/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Załączniki dodawane do pism mogą być w na stępujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 1.06.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 1.06.2015: A. Turzyniecki